นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 10:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา