นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดดิตถาราม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา