-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา