นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ลงทะเบียนเพื่อรับสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย