นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกำนันตำบลคลองเคียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา