นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมอบจ.พังงา