-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี