นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางและการกำหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา