นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา