นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการบูรณาการประเด็นด้านสารัตถะเพื่อเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล