นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณตลาดสด กราภูงา เทศบาลเมืองพังงา