นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
3 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)