นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
2 17:30 - 00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวใกล ด้วยพระบารมี
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี