นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านในไร่ ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 19:30 - 00:00 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางพิน ยงยุทธ์ มารดา นายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านเลขที่ 11 ม.2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา