นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม (กต.ตร.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา