นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนปัญหาเสียงดังรบกวนจากเรือนำเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณท่าเทียบเรือบ้านเขาเปาะ หมู่ 5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา