นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:09 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมร้อยใจให้ธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามัน วัดควนกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง