นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ไปราชการต่างจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : -