นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2561 รอบที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง