นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์อันดามัน(ในพื้นที่จังหวัดพังงา)ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านบางวัน หมู่ที่1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา