นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา