นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ร่วมสัมภาษณ์พิเศษการเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่การจัดการแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะแซนด์เขาหลัก บายกะตะธานี