นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา