นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา