นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา