นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนงาน/ โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา