นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีสรงน้ำท่านพระครูสุพัฒน์ รมณีคุณ (พระอาจารย์ประทีป ปริสุทโธ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดเจริญรมณาวาส (วัดกะไหล) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา
4 16:00 - 00:00 ถ่ายรูปพร้อมคณะนักปั่นระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
5 19:00 - 00:00 เลี้ยง "เปิดบ้านต้อนรับนักปั่นระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี