นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการดำเนินกิจกรรมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา