นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วงเวียนเขาตาปู อ.เมืองพังงา จ.พังงา