นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : วงเวียนเขาตาปู อ.เมืองพังงา จ.พังงา