นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:15 - 00:00 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:09 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุณเลี้ยงพระศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
4 16:15 - 00:00 ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านฝ่ายท่า ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา