นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมทำบุณเลี้ยงพระศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว