นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่)