นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา