นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันครบรอบวันรพี ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมและบริเวณหน้าศาลจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวการชาดประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา