นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 15:30 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางดำเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องกานดาฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท แอนด์สปา จ.ภูเก็ต
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา