นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าและพิธีมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (วัดเขาม่วง)ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 16:15 - 00:00 ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านนา ม.1 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา