นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 16:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 (พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์ สปา ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จ.กระบี่