นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา