นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ร่วมโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนวัดสองแพรก ม.2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา