นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.สองแพรก อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าขายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวขิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา 26กรกฎาคม2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท้องที่บ้านฝ่ายนา หมู่ที่ 1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดพังงา ครั้งที่4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา