นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดสองแพรก ม.2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา