นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบแข่งขันครูผู้ช่วย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนสตรีพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานฝายฆราวาสพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประพาสประจิมเขต อ.เมืองพังงา