นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร