นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้และร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบาย การจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
2 12:30 - 00:00 เคลื่อนศพคุณพ่อนับ ทองมี คุณพ่อนางวัชรี ตัณฑชน จากวัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา เพื่อทำการฌาปนกิจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฌาปนสถานวัดประภาสประจิมเขต (วัดถ้ำผุงช้าง) อ.เมืองพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา