นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 11:00 ประธานพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องมุกวรา โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีราษฎรขอความช่วยเหลือไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม อบต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีต ผอ.รร.วัดบางโทง
รายละเอียด : -
สถานที่ : เมรุวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา