นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ออกรายการโทรทัศน์ "คุยข่าว" (การจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด ประจำปี 2561 ของจังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 กรุงเทพ ฯ