นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (ภัยสึนามิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา
2 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า