นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณฺ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า