นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3